“Reklame, Annonce, Betalt Samarbejde, Gave” – Sandheden om, hvor meget jeg tjener

Lige pt. vrimler synes jeg det med “Reklame/ad” på min Instagram, og det fik mig til at tænke på, at det nok ligner jeg tjener svimlende summer på blog og Instagram. Men det er langt fra sandheden. Faktisk har min indtjening på blog og Instagram de sidste 3 måneder samlet set været på omkring 6500kr foruden de 140kr. jeg har tjent på “reklamelinks” (hvor tåbeligt et ord er det ikke lige? – hvad med “komissionslink”, når nu “affiliatelinks” åbenbart er misvisende?).

Altså, er det en ret lav løn, for at bruge mellem 1 og 5 timer om dagen foruden udgifter til rejser etc. som jeg glædeligt bruger for at lave indhold til mine sociale medier. Men jeg nyder det jeg laver, så det gør mig skam ingenting, og jeg klager ikke manglende indtjening, der sikkert i lige så høj grad skyldes mine manglende evner som sælger. Min blog er langt henad vejen stadigvæk min hobby, og de ekstra penge der kommer i ny og næ, sætter jeg pris på! Nææh… Det der nærer mig, er det glansbillede der sikkert tegnes af, at det bare er en guldgruppe at være blogger. For der står jo Reklame & Sponsoreret her, der og alle vegne! Og reklame er jo ofte lig med penge, ikke?

Hvad er det så med alle de sponsorerede posts? 

Som sagt før, så er der sikkert nogen derude, efter alle de reklame-indlæg, og tænker at hende Simone da nok skummer fløden, “Og man skulle da bare være blogger“.  Men det er bare ikke det billede, jeg har lyst til at fremstille. For sandheden er, at medmindre du er pisse heldig og har knækket koden til succes, så er blogging altså ikke lig med penge. Heller ikke fordi et indlæg er markeret som reklame.

Ifølge lovgivningen skal alle gaver og alt betalt indhold – ja ALT du ikke selv har købt, markeres som reklame. Selv hvis du omtaler din egen virksomhed, skal det markeres som reklame… Personligt synes jeg det giver et lidt mudret billede af, hvad der egentlig er betaling bag og hvad man blot har fået, og som man er blivet pissehamrende glad for (ikke at de to ting ikke passer sammen). Kan I følge mig? Men ikke desto mindre, så skal alt markeres på samme måde, og da jeg har ikke lyst til at føre nogen bag lyset, så følger jeg selvfølgelig loven. Så med andre ord, er langt de fleste af de indlæg I ser markeret som reklame, blot ubetalte samarbejder, hvor jeg har fået produkter/oplevelser jeg er blevet glad for, og som jeg har lyst til at omtale.

Så er der måske nogen der vil sige, at så kunne jeg da bare betale alt selv og slippe for at skrive at tingene er reklame. Og det er også rigtigt! Faktisk ville jeg rigtig gerne have få velbetalte samarbejder som gjorde, at kunne købe det meste selv. Men det er stadigvæk svært, at få mange virksomheder til at forstå værdien i ambassadørskaber med bloggere/instagrammere. Så enten er budgettet småt, eller også er der intet budget. I nogle tilfælde vælger jeg så, at sige ja alligevel. Ikke for at være grådig, men fordi jeg ser en værdi i, at have samarbejdet alligevel.

Når jeg får produkter, eller bliver sendt steder hen for at lave guides, som jeg vælger at omtale uden at få penge, så er det skattepligtigt. Dermed betaler jeg for at lave reklamer på min blog. Så, når I ser “Reklame” ud fra min omtale af fx. London, Airbnb eller min økologiske rygsæk, så er det ikke noget jeg har fået penge for at omtale. Det er blot brands, som jeg kan se en naturlig værdi i at samarbejde med. Den værdi ser jeg i, at det til trods for beskatning, er noget jeg ville have købt alligevel, noget jeg synes er værd at anbefale – med andre ord, noget der kan give værdi til jer. Jeg er ikke blevet presset til at give god omtale, og jeg ville aldrig give omtale til noget eller nogen, jeg ikke kan stå inde for. Når jeg laver guides eller reviews af fx. restauranter/hoteller inkluderer jeg kun det, jeg selv kan lide. For hånden på hjertet, så ville jeg aldrig lede jer hen til noget, jeg ikke var vild med – hvad end jeg fik penge eller ej. Med den vinkel jeg ihvertfald selv kører, så gør det mig derfor frygtelig trist når andre kalder bloggere for grådige. For er der noget jeg ikke er, så er det at være grådig.

“Jamen så skulle man da bare være rejseblogger, hva”? 
Lige til slut, vil jeg gerne knytte en kommentar til en anden fordom som jeg efterhånden har mødt et par gange. Og det er fordommen om, at man som rejseblogger (Nu vil jeg gerne kalde mig rejse- og livsstil blogger, men I ved…) bare er på “badeferie” konstant. Igen, jeg kan godt forstå den fordom (eller opfattelse om man vil), for det ser da lækkert ud når man sådan rejser verden rundt. Sandheden er bare at 99% af alt det I ser, har Mark og jeg selv betalt for. Og når man rejser på den måde Mark og jeg gør, dvs. man rejser for at lave guides/billeder/video etc, så er det ikke ferie i ordets traditionelle forstand. Det er (ubetalt) arbejde. Vi er begge tit oppe før solen står op, og redigerer billeder til langt over midnat.

Vi betaler som regel af egen lomme for, at gå på restauranter, for at kunne anbefale de bedste til jer.

Vi lejer biler for at kunne køre til skjulte perler og dokumentere dem for jer.

Med andre ord, så kører min hjerne konstant på højtryk for, at finde den bedste måde at formidle mine oplevelser og anbefalinger til jer.

Så, bare lige for at slå det fast med syvtommersøm, så ELSKER jeg at have en vidunderlig passion, som jeg kan dele med jer. Men det er ikke altid så glamourøst og økonomisk givende, som det ser ud.

Jeg håber det her indlæg kan være med til, at dæmme op for nogle fordomme og sprede klarhed om, hvad der rent faktisk foregår bag kulissen her hos mig. Som sagt, så vil jeg rigtig gerne blive ved med, at kunne lave det jeg laver, og det inkluderer også reklame-indlæg. Og, selvom det måske virker irriterende når en blogger markerer noget med reklame, så giv det et lille like eller kommentar alligevel, hvis I finder det værdifuldt – jeg lover det er værdsat. Jeg tror iøvrigt på åbenhed, så har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive.


English Recap Ad, Sponsored, Gifts – The truth about how much I make 
At the moment you see a lot of “Reklame/ Ad” (Reklame means Advertising in Danish) on my Instagram, and it made me think that a lot of you probably have a very unrealistic image of how much you make as a blogger/instagrammer. Some earns a lot, but personally I’ve made around 450€ all together in the past 3 months. Thus, it is a fairly low salary for spending between 1 and 4 hours a day in addition to travel expenses etc. so I can make content for you and not least myself. However, I enjoy what I do, so I don’t complain. But would I like to earn more? – Sure! Who wouldn’t like to earn more on their passion?

But why all of the sponsored posts if you don’t earn money? 
Well, According to Danish law, all gifts, all paid content – EVERYTHING you have not bought yourself, have to be marked as advertisement as the very first thing in a post. Personally, I think it gives a slightly muddy picture of what really is paid and what you just received as a gift and just started to like. Can you follow me? But nevertheless, everything has to be highlighted in the same way, and since I do not want disobey the law, I will obviously do as I’ve been told. Even though I’m going to give an unrealistic picture of what it means to be blogger / instagrammer etc.

When I get products or are sent places to make guides that I choose to mention without making money, it’s also taxable. Thus, I actually pay to make ads on my blog/instagram. But, of course, it’s a cheaper way for me to do it than to have to buy everything at full price. So, when you see “Advertising” based on my mention of eg. London, Airbnb or my ecological backpack, that’s not something I’ve gotten money to mention. It’s just brands that I can see a natural value in working with as they all fit well into my travel universe and you, dear follower, hopefully can benefit from based on my recommendations. I have not been pressured to give a good review and I would never mention anything I dislike. When I make guides or reviews of eg. restaurants / hotels I only include what I like. I promis you, I would never lead you to something I did not like – Not matter if I got money for it or not.

Well, how about being a travel blogger! That must be amazing, huh?
As a very last thing, I would like to add a comment to another prejudice that I have met a couple of times. And it is the prejudice that, if you are a travel blogger you are just on a “beach holiday” constantly. Again, I can understand the prejudice (or perception if you want), because it looks pretty damn sweet when you travel around the world. The truth is, however, that 95% of everything you see, Mark and I have paid for ourselves. And when you travel like Mark and I do, ie. You travel to make guides / pictures / videos etc, so it’s not a holiday in the traditional sense. It is (unpaid) work. We are often up before the sun rises and edit photos until well over midnight. We usually pay, out of our own pocket, to go to restaurants to recommend the best of them to you. We rent cars to drive to hidden gems and document them to you. My brain is constantly switched on to find the best way to convey my experiences to you. So, just let you know: I LOVE to have a wonderful passion that I can share with you. But it is not always as glamorous and economically rewarding as it seems.

I hope this post can help to cushion some prejudices and spread clarity about what actually happens behind the scenes (at least here on simonemoelle.com). As I said, I really want to keep doing what I do, and even though it may seem annoying when a blogger like me writes something with advertising, please give it a little like or comment anyway – I promise it’s appreciated. I also believe in openness, so do you have any questions, feel free to write.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *