fbpx

About

About

Så hvem er jeg & Hvad kan du forvente?

Mit navn er Simone, men “Moelle” er bare en forkortelse af mit meget lange efternavn “Holland-Møller” – Det er der jo ingen der hverken kan huske eller stave til! Så hvem er Jeg? Det er et spørgsmål jeg indtil for et år siden kunne svare på med lethed.  Jeg var karrierekvinden med den flotte titel, jeg arbejde +40 timer om ugen og var ret sikker på at jeg inden længe skulle have børn og slå mig ned. Ikke af lyst, men fordi “det gør man jo i slut 20-erne”.  Jeg har blogget gennem det meste af mit voksne liv, og troede egentlig at sådan en fjollet ting, skulle lægges på hylden så snart jeg fik det “voksenjob”. Det endte dog med, at jeg beholdt bloggen og droppede voksenjobbet til fordel for at rejse verden tynd med den eksotiske mand jeg mødte på arbejdet. Jeg lever nu en total alternativ tilværelse med et job jeg elsker, en fantastisk eventyrlysten mand ved min side og, som digital nomade på deltid. Deltid skal forståes i den forstand, at jeg nogenlunde er lige meget hjemme i København og i udlandet. Børn og alle de andre trivielle ting er blevet sat på standby for, at udleve mine drømme, tage på eventyr og drikke rødvin på mandage. Bloggen her afspejler mig, og mine interesser som består af 90% rejser og oplevelser krydret med lidt mode, beauty og karriere.

Jeg håber du kære læser, som ifølge min Google Analytics er lige så gammel som mig (+/- et par år), kan blive inspireret til at udleve dine drømme og leve livet – også selvom det måske går imod normerne.

Velkommen til!

xx
Simone

ENGLISH

So who Am I and what can you expect?

My name is Simone, but “Moelle” is just an abbreviation of my very long last name “Holland-Møller” – Nobody will ever be able to spell nor remember that, right?! So who am I? It’s a question I could answer easily a few years ago. I was the career woman with a great title within marketing, I worked +40 hours a week and was pretty sure I would have children and settle down before I turned 30. Not because I wanted to but because society told me it was the right thing to do. I have blogged through most of my adult life, and actually thought that such a childish thing should be put on the shelf as soon as I finished my masters degree and got an “adult job”. However, I ended up keeping the blog and quitting the adult job in order to travel the world with an exotic man I met at through my job. I now live a totally different with a job I love and an amazing man by my side, as a digital nomad on part-time. Part-time in the sense that home in Copenhagen half of the time and abroad half of the time. Children and all the other trivial things have been put on hold to live my dreams, go on adventures and drink red wine on Mondays. The blog here reflects me, and my interests which consists of 90% travel and experiences spiced up with a bit of fashion, beauty and career.

I hope you, dear reader who, according to my Google Analytics, is as old as me (+/- a couple of years), can be inspired to live out your dreams and live life – even if it might go against the norms.

Welcome to my blog!

xx
Simone